Shooting the HB Pier - September 2012 - douglasredding